WHO je objavil prvo globalno poročilo o umetni inteligenci (AI) v zdravstvu in šest vodilnih načel za njeno zasnovo in uporabo

WHO je objavil prvo globalno poročilo o umetni inteligenci (AI) v zdravstvu in šest vodilnih načel za njeno zasnovo in uporabo
22. 07. 2021 objavil/a Nataša Pirc Musar

Naraščajoča uporaba umetne inteligence v zdravstvene namene predstavlja vladam in ponudnikom priložnosti in izzive

Objavljeno 28.6.2021

Umetna inteligenca (AI) veliko obeta za izboljšanje zagotavljanja zdravstvenega varstva in medicine po vsem svetu, vendar le, če so etika in človekove pravice v središču njenega oblikovanja, uvajanja in uporabe, v skladu z novimi objavljenimi smernicami WHO (Svetovne zdravstvene organizacije).

Poročilo o etiki in upravljanju z umetno inteligenco za zdravstvo je rezultat dvoletnih posvetovanj skupine mednarodnih strokovnjakov, ki jo je imenovala WHO.

"Kot vsa nova tehnologija ima tudi umetna inteligenca ogromen potencial za izboljšanje zdravja milijonov ljudi po vsem svetu, vendar jo je, tako kot vso tehnologijo, mogoče tudi zlorabiti in povzročiti škodo," je dejal dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni direktor WHO. "To pomembno novo poročilo državam ponuja dragoceno vodilo o tem, kako povečati koristi umetne inteligence, hkrati pa zmanjšati tveganja in se izogniti pastem."

Umetna inteligenca se lahko in v nekaterih bogatih državah se že uporablja za izboljšanje hitrosti in natančnosti diagnoze bolezni; za pomoč pri klinični oskrbi; za kakovostnejše zdravstvene raziskave in razvoj zdravil ter podpira različne javne zdravstvene ukrepe, kot so nadzor bolezni, odziv na izbruh in upravljanje zdravstvenih sistemov.

Šest načel, ki zagotavljajo, da umetna inteligenca deluje v javnem interesu v vseh državah

Za omejitev tveganj in povečanje priložnosti, ki so značilne za uporabo umetne inteligence v zdravstvu, WHO kot osnovo za regulacijo in upravljanje umetne inteligence določa naslednja načela:

Zaščita človekove avtonomije: v okviru zdravstvenega varstva to pomeni, da bi morali ljudje še naprej nadzorovati zdravstvene sisteme in zdravstvene odločitve; zasebnost in zaupnost je treba zaščititi, pacienti pa morajo dati veljavno privolitev na podlagi ustreznih pravnih okvirov za varstvo podatkov.

Spodbujanje dobrega počutja in varnosti ljudi ter javnega interesa. Oblikovalci tehnologij umetne inteligence morajo izpolnjevati regulativne zahteve glede varnosti, natančnosti in učinkovitosti za točno določene primere uporabe ali indikacije. Na voljo morajo biti ukrepi za nadzor kakovosti v praksi in izboljšanje kakovosti pri uporabi umetne inteligence.

Zagotavljanje preglednosti in razumljivosti. Preglednost zahteva objavo ali dokumentiranje zadostnih informacij pred zasnovo ali uvedbo tehnologije umetne inteligence. Takšne informacije morajo biti lahko dostopne in morajo omogočati smiselno javno posvetovanje in razpravo o tem, kako je tehnologija zasnovana in kako naj se uporablja.

Spodbujanje odgovornosti. Čeprav tehnologije umetne inteligence opravljajo posebne naloge, je odgovornost zainteresiranih strani zagotoviti, da se uporabljajo pod ustreznimi pogoji in s strani primerno usposobljenih ljudi. Na voljo bi morali biti učinkoviti mehanizmi za zaslišanje in odškodnino za posameznike in skupine, na katere negativno vplivajo odločitve, sprejete na podlagi algoritmov.

Zagotavljanje vključenosti in pravičnosti. Inkluzivnost zahteva, da je umetna inteligenca zasnovana tako, da spodbuja čim širšo pravično uporabo in dostop ne glede na starost, spol, spol, dohodek, raso, narodnost, spolno usmerjenost, sposobnost ali druge značilnosti, zaščitene z zakonodajo s področja človekovih pravic. 

Spodbujanje umetne inteligence, ki je odzivna in trajnostna. Oblikovalci, razvijalci in uporabniki bi morali med dejansko uporabo neprekinjeno in pregledno ocenjevati aplikacije AI, da bi ugotovili, ali se AI ustrezno in primerno odziva na pričakovanja in zahteve. Sistemi umetne inteligence bi morali biti zasnovani tudi za zmanjšanje njihovih okoljskih posledic in povečanje energetske učinkovitosti. Vlade in podjetja bi se morale spoprijeti s pričakovanimi motnjami na delovnem mestu, vključno z usposabljanjem zdravstvenih delavcev za prilagajanje uporabi sistemov umetne inteligence in morebitnimi izgubami delovnih mest zaradi uporabe avtomatiziranih sistemov.

Ta načela bodo vodila prihodnja prizadevanja WHO za podporo prizadevanjem za zagotovitev, da se celotni potencial umetne inteligence v zdravstvu in javnem zdravju izkoristi v korist vseh.

Vir: WHO

Naslovna fotografija: RawPixel