O nas

O nas
 
Portal GDPR GURU je vsebinski portal, ki je v pomoč pooblaščenim osebam za varstvo podatkov in pravnikom v javnem in zasebnem sektorju. Na Portalu se nahajajo vse možne informacije, ki jih strokovnjaki s področja varstva osebnih podatkov potrebujete za kakovostno delo, predvsem pa vam Portal omogoča maksimalno dobro informiranost. Portal je namenjen tudi sodnikom, tožilcem, odvetnikom in drugim pravnim strokovnjakom, ki pomagajo organizacijam ali pa odločajo o sporih med njimi in posamezniki ali pa o sporih med organizacijami samimi. 

V Sloveniji in tudi širši regiji namreč ni portala, ki bi na enem mestu imel zbrano prakso s področja varstva osebnih podatkov. Princip vse na enem mestu nedvomno olajša delo vsakemu strokovnjaku. 

Prav informiranost o novostih, novih sodnih praksah, odločitvah nadzornih organov, njihovih mnenjih, novostih, ki dnevno nastajajo na področju razvoja modernih informacijskih tehnologij, je bistvenega pomena za to, da bodo organizacije, ki se ukvarjajo s procesi obdelav osebnih podatkov čimbolj skladne z GDPR. 

In ne samo organizacije, ki že ponujajo svoje produkte potrošnikom, tudi start upi in drugi razvijalci aplikacij na tem Portalu najdejo informacije, ki jih potrebujejo za to, da bodo njihovi novo nastajajoči produkti skladni z osnovnimi načeli GDPR (minimizacija podatkov, načelo zakonitosti, poštenosti, preglednosti …) in obveznostmi, med njimi zlasti pravilo vgrajene in privzete zasebnosti (Privacy bt  Design in  Privacy by Default). Predvsem pa Portal preko praks pristojnih organov omogoča analize kršitev, ki se dogajajo, kako in na kakšen način se kršijo ali pravilno izvajajo pravice posameznika (pravica do vpogleda, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do izbrisa oz. pozabe …) in tako preko portalskih vsebin odgovorni za varnost in procese obdelav osebnih podatkov dobijo vsebine, ki jim pomagajo pri njihovih dnevnih opravilih. 

Skupnost uporabnikov in drugih strokovnjakov lahko na Portal prispevate tudi strokovne članke s svojimi pogledi na pravne zaplete in tako pomagajo pri razlagi zapletenih členov GDPR. 

Za vsebine na Portalu skrbi Info hiša.