Španija: 42.000 EUR globe za dobavitelja elektrike

Španija: 42.000 EUR globe za dobavitelja elektrike
25. 11. 2021 objavil/a Administrator