Irska: kakšne kvalifikacije potrebuje DPO

Irska: kakšne kvalifikacije potrebuje DPO
20. 06. 2022 objavil/a Administrator

Irski nadzorni organ za varstvo podatkov je objavil smernice o kvalifikacijah in strokovnem znanju, ki jih za svoje delo potrebuje pooblaščena oseba za varstvo podatkov 


37.5. člen GDPR določa, da se pooblaščena oseba za varstvo podatkov "imenuje na podlagi poklicnih lastnosti in zlasti strokovnega poznavanja zakonodaje in praks o varstvu podatkov ter sposobnosti za izpolnjevanje nalog iz 39. člena." 

GDPR ne opredeljuje zahtevanih poklicnih lastnosti in ne predpisuje usposabljanja, ki ga mora opraviti DPO, da bi bil usposobljen za prevzem vloge. To omogoča organizacijam, da se odločijo o kvalifikacijah in usposabljanju svojih DPO, tako da jih prilagodijo kontekstu obdelave podatkov organizacije.

Ustrezno raven kvalifikacije in strokovnega znanja je treba določiti glede na izvedene postopke obdelave osebnih podatkov, zapletenost in obseg obdelave podatkov, občutljivost obdelanih podatkov in zahtevano zaščito za podatke, ki se obdelujejo.

Na primer, če je dejavnost obdelave podatkov še posebej zapletena, ali če gre za veliko količino ali občutljive podatke, bo DPO morda potreboval višjo raven strokovnega znanja in podpore.

Ustrezne veščine in strokovno znanje vključujejo:

  • strokovno znanje o nacionalnih in evropskih zakonih in praksah o varstvu podatkov, vključno s poglobljenim razumevanjem GDPR,

  • razumevanje izvedenih postopkov obdelave,

  • razumevanje informacijskih tehnologij in varnosti podatkov,

  • poznavanje sektorja poslovanja in organizacije same ter

  • sposobnost spodbujanja kulture varstva podatkov v organizaciji.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov na primer morda potrebuje strokovno raven znanja o določenih posebnih funkcijah IT, mednarodnih prenosih podatkov ali poznavanje praks varstva podatkov znotraj sektorja, kot sta obdelava podatkov v javnem sektorju in izmenjava podatkov, da lahko ustrezno opravlja svoje naloge.

Ob upoštevanju obsega, kompleksnosti in občutljivosti svojih operacij obdelave podatkov bi se morale organizacije proaktivno odločiti o kvalifikacijah in stopnji usposabljanja, ki se zahtevajo za njihove DPO.

Pri izvajanju takšne ocene se morajo organizacije zavedati, da obstajajo različne možnosti usposabljanja, ki jih je mogoče uporabiti. Nekateri tečaji usposabljanja so enodnevni, nekateri pa samo na spletu. Drugi vodijo do akademsko akreditiranih spričeval, kot so diplome nacionalnih pravnih združenj. Obstajajo tudi drugi programi strokovnega usposabljanja, ki so mednarodno priznani in ki ponujajo poklicne kvalifikacije, ki zahtevajo stalno predanost usposabljanju, da bi ohranili poklicno kvalifikacijo.

Komisija za varstvo podatkov priporoča, da se pri izbiri ustreznega programa usposabljanja DPO upoštevajo tudi naslednji dejavniki:

  • vsebina in sredstva usposabljanja in ocenjevanja,

  • ali je potrebno usposabljanje za pridobitev certifikata,

  • status akreditacijskega organa in

  • ali sta usposabljanje in certificiranje mednarodno priznana.

V vsakem primeru bi moral imeti DPO ustrezno raven strokovnega znanja na področju zakonodaje in praks o varstvu podatkov, da bi lahko opravljal svojo ključno vlogo.

Dostop do članka tukaj

Naslovna fotografija: RawPixel