IP: Nadzor delodajalca nad delovnimi sredstvi

IP: Nadzor delodajalca nad delovnimi sredstvi
22. 06. 2022 objavil/a Administrator

Informacijski pooblaščenec je izdal mnenje o pravicah delodajalca glede nadzora nad uporabo delovnih sredstev in o pravicah zaposlenih, ki ta sredstva uporabljajo

Mnenje je bilo objavljeno 5.5.2022

Delodajalec ima pravico do oblasti nad svojimi sredstvi in pravico, da nadzira, ali so ta sredstva oziroma oprema uporabljena skladno z namenom, za katerega je bila zaposlenemu dana v uporabo, delavec pa lahko utemeljeno pričakuje določeno stopnjo zasebnosti na delovnem mestu, kar izhaja že iz 46. člena ZDR-1.

Vsaka oblika nadzora delodajalca, ki pomeni poseg v pravico do zasebnosti delavca, mora biti najprej skladna z ustavnimi določili glede varstva zasebnosti, hkrati pa bodisi vnaprej utemeljena in transparentno predstavljena zaposlenim v internih aktih podjetja (v kakšnih primerih, na kakšen način in kdo lahko izvaja takšen nadzor) bodisi imeti zakonsko podlago.

Več lahko preberete v mnenju IP