IP: Anonimizacija oz. psevdonimizacija OP v članku znanstvene revije

IP: Anonimizacija oz. psevdonimizacija OP v članku znanstvene revije
20. 11. 2023 objavil/a Info Hiša

Skladno s sedmim odstavkom 69. člena ZVOP-2 se rezultati raziskave praviloma objavijo v anonimizirani obliki, izjemoma pa v psevdonimizirani obliki, če objava podatkov v anonimizirani obliki iz tehničnih razlogov ali zaradi zasledovanja ciljev raziskave ni mogoča

Datum mnenja 24.10.2023

Pri tem je treba upoštevati predvsem načelo najmanjšega obsega podatkov, skladno s katerim morajo biti osebni podatki ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo.

Mnenje je dostopno tukaj

Vir: IP