EU: Sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in osebnih podatkov

EU: Sodelovanje med organi za varstvo potrošnikov in osebnih podatkov
17. 06. 2022 objavil/a Administrator

Potrjenih pet ključnih načel poštenega oglaševanja otrokom

Mreža za sodelovanje pri varstvu potrošnikov (CPC) je potrdila 5 ključnih načel poštenega oglaševanja do otrok, ki so jih med Evropskim letom mladih 2022 vzpostavili predstavniki organov za varstvo potrošnikov in podatkov.

Pri oblikovanju svojih oglaševalskih in trženjskih tehnik morajo trgovci upoštevati naslednja načela za boljšo zaščito otrok:

  • Pri oblikovanju oglaševalskih ali marketinških tehnik, ki jih bodo otroci verjetno opazili, je treba upoštevati ranljivost otrok: spletni ponudniki storitev ne smejo oblikovati ali upravljati svojega vmesnika na način, ki bi zavajal otroke ali jih neupravičeno vplival na določeno dejanje. Prav tako bi nekatere marketinške tehnike, na primer prilagojeno trženje, lahko uvrstili med neprimerne za uporabo zaradi posebne ranljivosti otrok.

  • Posebne ranljivosti otrok zaradi njihove starosti ali lahkovernosti se ne sme izkoriščati.

  • Kadar je splošna marketinška vsebina namenjena otrokom ali je verjetno, da jo bodo videli, je potrebno namen trženja izvesti na način, ki je otrokom primeren in jasen.

  • Otrok se ne sme ciljati, spodbujati ali kako drugače pozivati ​​k nakupu vsebine v aplikacijah ali igrah. Igre, ki se tržijo brezplačno, pa ne bi smele zahtevati nakupov v aplikacijah ali igrah, da bi jih lahko igrali na zadovoljiv način.

  • Otroci se ne smejo profilirati za namene oglaševanja.

Teh 5 ključnih načel ne posega v veljavno zakonodajo EU, zlasti na področju varstva potrošnikov in varstva podatkov, vključno (kjer je to primerno) z nacionalnimi predpisi za izvajanje teh pravil. Odločanje o zakonitosti poslovnih praks, postopkov obdelave itd. v skladu z veljavno zakonodajo je vedno v pristojnosti pristojnih organov in sodišč, zato ta načela nikakor ne zavezujejo nacionalnih organov, Evropske komisije, Evropskega odbora za varstvo podatkov oz. kateri koli drug subjekt, pristojen v skladu z veljavnim pravnim okvirom.

Ker se digitalni poslovni modeli vse bolj zanašajo na uporabo osebnih podatkov v komercialne namene, morajo izvajalci zakonodaje EU na področju varstva potrošnikov in osebnih podatkov učinkovito sodelovati, da bi zagotovili skladno svetovanje podjetjem in medsebojno podpirali izvršilno delo v skladu z ustreznim pravnim okvirom.

V ta namen Evropska komisija skupaj s sekretariatom Evropskega odbora za varstvo podatkov (EDPB) redno organizira skupne delavnice, na katerih razpravljajo o primerih skupnega interesa tako za izvajalce zakonodaje o varstvu potrošnikov kot za varstvo podatkov ter za nadaljnjo krepitev njihove izmenjave in sodelovanja.

Da bi še poglobili to sodelovanje, so organi za varstvo potrošnikov in podatkov julija 2020 sklenili ustanoviti „skupino prostovoljcev med organi za varstvo potrošnikov in osebnih podatkov“, da bi spodbujali izmenjavo in vzpostavljali najboljše prakse ter izkušnje uveljavljanja tako na nacionalni ravni in ravni EU.

5 ključnih načel poštenega oglaševanja do otrok, ki je rezultat dela te "skupine prostovoljcev med organi za varstvo potrošnikov in varstvom podatkov", je dostopen tukaj

Dostop do novice je tukaj

Naslovna fotografija: RawPixel