EDPS: Temeljna pravica do zasebnosti

EDPS: Temeljna pravica do zasebnosti
16. 11. 2023 objavil/a Info Hiša

Evropski nadzornik za varstvo podatkov je objavil „Študijo o bistvu temeljnih pravic do zasebnosti in varstva osebnih podatkov“

Novica je bila objavljena 8.11.2023

Ta osnovni dokument raziskuje zahtevo po spoštovanju „bistva“ pravic do spoštovanja zasebnega življenja in pravice do varstva osebnih podatkov, kadar so te pravice omejene s pravom Evropske unije. Zahteva je izrecno določena v členu 52(1) Listine EU o temeljnih pravicah in trenutno omenjena tudi v sekundarni zakonodaji EU.

Z namenom olajšati nadaljnji razmislek in razpravo o uporabi zahteve, zlasti ko gre za omejitve pravice do varstva osebnih podatkov, prispevek pregleduje trenutno znanje o tej temi in ponazarja bistvene omejitve obstoječega znanja.

Študija ob upoštevanju relevantne literature in sodne prakse, predvsem Sodišča EU in Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP), opredeljuje tudi nekaj ključnih vprašanj, ki si zaslužijo nadaljnjo analizo in razpravo. V zaključku pa tudi predlaga, da bi bilo lahko koristno, če se ne bi osredotočili na špekulacije o tem, kaj bi bilo bistvo zadevnih pravic, temveč na to, kdaj je treba omejitev pravice šteti za kršitev zahteve glede bistva.

Študija je dostopna tukaj

Naslovna fotografija: RawPixel